EN GRUNNLEGGENDE KUNSTFAGLIG
UTDANNELSE OVER 1-2 ÅR
SOSIALT OG KREATIVT MILJØ MED STOR KUNSTNERISK TAKHØYDE

Om Strykejernet Kunstskole

Strykejernet kunstskole er et heltidsstudium i visuelle kunstfag og driftes i henhold til Friskoleloven kapittel 6A. Hvert år er avsluttende og alle elever kan gå inntil to år. Strykejernet passer for deg, enten du er en nysgjerrig nybegynner eller om du ønsker å videreutvikle egne ferdigheter og kunstneriske interesser. Vi tilbyr kunnskap, undervisning og veiledning i et sosialt og kreativt miljø med stor kunstnerisk takhøyde og levende diskusjoner.

Strykejernet Kunstskole har over 30 års erfaring som en av Oslos mest ettertraktede kunstskoler. Skolens lokaler er fordelt mellom to gamle industribygninger som ligger vakkert til ved Akerselva. Det ene er opprinnelig et gammelt farveri fra 1800-tallet, det andre har en hundre år lang historie som metall- og sveiseverksted. Her finner du i dag skolens undervisningsrom, atelier, kunstverksteder, gallerier, kunstbibliotek og kjøkken.

Vårt undervisningstilbud er bredt og variert. Undervisningen på Strykejernet er hovedsakelig kursbasert og med en hands-on tilnærming. Vi anser prøving og feiling som eneste mulige vei til både kunnskap, selvstendighet og egenart.

Følg oss på Instagram

Tilbake

Om undervisningen

Undervisningen ved Strykejernet er lagt opp som kursperioder med 3 ukers varighet. Alle perioder innledes og avsluttes med et fellesmøte. Nye elever starter høsten med basiskurs i tegning, maleri, grafikk og skulptur. Du blir kjent med grunnleggende teknikker, metoder og materialer. I tillegg får alle innføring i relevante verksteder og verktøy. Vårt mål er å gi deg et bredt, praktisk og teoretisk erfaringsgrunnlag for videre fordypning.

Les om våre basiskurs

Tegning
Maleri
Grafikk
Tredimensjonal Kunst

Etter at basiskursene er gjennomført i løpet av 1. semester kan elevene fra begge års-trinnene velge mellom temabaserte kurs eller selvstendige fordypningsprosjekt med veiledning. Det øvrige undervisningstilbudet varierer noe fra år til år. Kursene berører forskjellige fagområder, tema og metoder. Vi planlegger ut fra hvilke behov/ønsker elevene har, hvilke lærere/veiledere som er tilgjengelige og hva skolen oppfatter som relevant.

 Se oversikt 1 og 2 skoleår


Dokumentasjon og utstillinger

Dokumentasjon av egen arbeidsprosess og utstillinger er en vesentlig del av undervisningen ved skolen. Dette er materiale som gir grunnlag for refleksjon, vurdering og veiledning tilpasset dine behov og interesser. Vi mener at kunstfaglige læreprosesser er grunnleggende erfaringsbaserte, og at disse erfaringene også må bevisstgjøres underveis.

Kursperiodene ved Strykejernet varer i 3 uker og avsluttes med en utstilling av elevenes arbeider fra perioden. Ved hver semesteravslutning åpner vi dørene og inviterer publikum til våre tradisjonelle jule- og sommerutstillinger. I tillegg til dette kan våre elever lage selvstyrte utstillinger på ett av våre to gallerier – Autonom og Brenneriet.

Samtid, kunsthistorie og teori

Kunstfeltet har aldri vært større eller mer komplekst. Vi mener at noen grunnleggende kunnskaper er nødvendig for at du skal kunne se eget arbeid i en større sammenheng - og for å ruste deg til veien videre. To av tre onsdager i hver periode er derfor satt av til kunsthistoriske emner, kunstteori, kunstnerbesøk og felles utflukter til gallerier og museer. Tilbudet er ment å gi deg en bedre generell kunstforståelse og samtidig bedre treffsikkerhet i valg av videre utdanning.

Tilbake

Skoleinformasjon

Strykejernet Kunstskole er et heltidsstudium i visuelle kunstfag og driftes i henhold til Voksenopplæringslovens kapittel 4. Hvert år er avsluttende og alle elever kan gå i inntil to år.

Studielån: Utdannelsen ved Strykejernet Kunstskole er godkjent for lån og stipend fra Lånekassen. Lån kan gjøres om til stipend når et eller to år er fullført og bestått.

Åpningstider:
Undervisning 10:00-15:00 mandag - fredag.

Åpningstid 08.00-23.00 mandag - fredag.

Pris og innbetaling: 23 000 pr semester, 46 000 kr pr år. Forskuddsbetaling ved aksept av studieplass er 2 000 kr. Alle elever fyller ut en kontrakt som regulerer innbetalingen av skolepengene. Dette vil i praksis si at de som mottar lån fra Lånekassen betaler pr. semester og de som ikke mottar lån kan avtale månedlige innbetalinger.

Vitnemål: Ved bestått skoleår mottar elevene vitnemål.


Søknad

SØKNADSFRIST 2022: 22. april

Fyll inn alle tekstfelter i søknadsskjemaet og last opp inntil 10 bilder av egne kunstneriske arbeider. Ingen fil må være større enn 2MB. Har du videoer over 2MB så send filen via opplasningstjenesten www.filemail.com.

Nedlastningslinken må legges ved nederst i søknadsteksten. Du vil motta bekreftelse på mottatt søknad.

 Gå til søknadsskjema

Svarbrev sendes fra skolen pr epost i midten av mai. Dersom du får tilbud om plass etter 1. opptaksrunde må du sende bekreftelse pr epost på at du tar studieplassen. I tillegg må du sørge for innbetaling av elevplassbekreftelse (kr. 2.000,-) innen svarfristen.

Dersom vi har ledige plasser vil vi ta 2. opptaksrunde i midten av juni og nye svarbrev vil bli sendt ut pr epost. (epost og innbetaling av elevplassbekreftelse) i slutten av juni.


Ansatte

Strykejernet Kunstskole har en liten og fast stab som kommuniserer tett med elevene. Skolens faglærere har lang pedagogisk erfaring i tillegg til selvstendig kunstnerisk virksomhet. Ved behov leier skolen inn eksterne krefter blant kunstnere med spisskompetanse innen sitt fagområde.

Se oversikt

Tilbake

Lokaler og materialer

Strykejernet kjøper inn alle relevante læremidler som er nødvendig for kursene som holdes gjennom året. Skolen prioriterer elevenes tilgang til faglitteratur, materiale, verktøy og utstyr høyt. Vi tror at tilgang og mangfold til materialer fører til bedre og mer aktiv læring. Alle basismaterialer er derfor inkludert i skolepengene og elevene kan bruke verksteder og atelierer fritt innen skolens åpningstid.

Studietur Can Serrat

Can Serrat er en gammel vingård fra 1800-tallet, omgitt av vakre olivenlunder og vingårder ved foten av fjellet Mont Serrat – hjemsted for Catalonias kjente Benedictiner-kloster. En halvtimes busstur unna ligger travle Barcelona med utallige kafeer, gallerier og verdenskjent arkitektur.

Strykejernet samarbeider med Can Serrat som er et internasjonalt kunstnersenter – drevet av kunstnere og for kunstnere. Elevene vil i en periode av skoleåret ha mulighet til å kunne bruke stedet og ikke minst Barcelona, som inspirasjon og arbeidssted for videre utvikling.

Miljøet på Can Serrat er det elevene selv som lager. Stedet drives som et kollektiv, hvor hver og en bidrar med sitt for trivsel og kreativ utfoldelse. Stedet har egen kokk som tar seg av matlaging og innkjøp, mens renhold og orden er det elevene eget ansvar.

Les mer: canserrat.org


Tilbake

Kontakt oss

Tlf: 23 35 31 90
Adresse: Brenneriveien 9.
Kontortid: 10:00-15:00

epost: post@strykejernet.no

 

Søndagsmarked på Indigo

 

Strykejernet Kunstskole AS